1. קטלוג
  2. ספרים
  3. /
  4. דפי עבודה "ינשוף"

בונים מדינה יהודית ודמוקרטית במזרח התיכון

לדפי עבודה בונים מדינה יהודית ודמוקרטית במזרח התיכון
אנא השאר פרטים בטופס המצורף


מספר פרק

שם הפרק

כפתור להורדה

4

מאבק היישוב היהודי בשלטון המנדט הבריטי

בשנים 1947-1945

5

העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם

6

מלחמת העצמאות - סקירה כללית

7

מלחמת העצמאות: שלב א'

8

ההכרזה על הקמת מדינת ישראל, הקמת צה"ל ופירוק המחתרות

9

מלחמת העצמאות: שלב ב'

10

הסכמי שביתת הנשק והיווצרות בעיית הפליטים הפלסטיניים

11

הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות במזרח התיכון ובצפון אפריקה

15

ההשפעות של מלחמת העצמאות, הקמת מדינת ישראל ותהליך הדה-קולוניזציה על היהודים במזרח התיכון

17

מלחמת ששת הימים - 1967

18

מלחמת יום הכיפורים - 1973

20

העלייה בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20

21

(סעיף 3)

גלי העלייה למדינת ישראל בין השנים 1970 - 2000:

מכור היתוך לחברה רב-תרבותית

22


מאפייני עיצוב זיכרון השואה במדינת ישראל

logo בניית אתרים