1. קטלוג
  2. ספרים
  3. /
  4. דפי עבודה "ינשוף"

נאציזם, מלחמה ושואה

לדפי עבודה נאציזם, מלחמה ושואה
אנא השאר פרטים בטופס המצורף


מספר פרק

שם הפרק

כפתור להורדה

היכרות עם הספר

5

האידיאולוגיה הנאצית

7

המעבר מדמוקרטיה לנאציזם

10

מדיניות החוץ של הנאצים בשנים 1939-1933

11

מלחמת העולם השנייה: סקירה כללית

12

מלחמת העולם השנייה: תקופת הבליצקריג

13

מלחמת העולם השנייה:

"הסדר החדש" באירופה 1933 - 1945

14

השואה: סקירה כללית

15

מדיניות הנאצים כלפי היהודים בפולין 1941-1939

17

הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות

18

"הפתרון הסופי"

19

קשיים ודילמות שניצבו בפני היודנרטים בזמן ביצוע הפתרון הסופי

20

(סעיף 1)

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי: המרידות בגטאות

20

(סעיף 4)

דרכי הלחימה של היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי:

לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית וארגוני מחתרות לא יהודיים

24

(סעיפים 1, 2)

יחס אוכלוסיית ארצות הכיבוש באירופה ליהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי

logo בניית אתרים